Tranh Chấp Biển Đông
Chủ Trương & Kỹ Thuật: Nguyễn Mạnh Trí

Chào Mừng Quý Khách

TIN MỚI

Ngày 15 tháng 8 năm 2009: Ra mắt Website.

30-5-2011: 50,000 lượt truy cập (72.6% từ quốc nội)
28-6-2011: 100,000 lượt truy cập (trung bình 1,785 lượt mỗi ngày)
23-7-2012: 200,000 lượt truy cập (trung bình 256 lượt mỗi ngày)                                                                
                                                      
                                                           Xin tiền nhân phù hộ cho dân tộc


                             

                                     Quốc nội                                                                   Hải ngoại

2014

Tháng 1 năm 2014

Đưa lên mạng bài tổng kết “Tình hình Biển Hoa Đông và Biển Đông 2013”.


TÀI LIỆU THAM KHẢO MỚI:

NMT-123113-QT-Tinh hinh Bien Hoa Dong va Bien Dong 2013.doc  (HỒ SƠ MỚI)
ITN-011314-VN-CT-Tuong niem 40 nam HCHS-Phan I.doc (HỒ SƠ MỚI)
ITN-011914-VN-CT-Tuong niem 40 nam HCHS-Phan II.doc (HỒ SƠ MỚI)
ITN-022114-VN-CT-Tuong niem 35 nam Cuoc chien Bien gioi.doc (HỒ SƠ MỚI)
  ITN-031014-VN-CT-Tuong niem 26 nam tran hai chien Gac Ma.doc  (HỒ SƠ MỚI)

TRUNG QUỐC

1)     ITN-011514-CHINA-1-Kinh te-Tai chanh Trung Quoc.doc 
2)     ITN-011614-CHINA-1-Tinh hinh Trung Quoc.doc 
3)     ITN-012014-CHINA-1-Chien luoc-Chien thuat Trung Quoc.doc
4)     ITN-012314-CHINA-1-Hai quan TQ.doc 
5)     ITN-013014-CHINA-1-Dau tu song phuong.doc 
6)     ITN-022314- CHINA-1-Quan he Trung Quoc-Nhat Ban.doc
7)     ITN-033014-CHINA-3-Nhung van de cua Trung Quoc.doc 
8)     ITN-040114-CHINA-1-Tham vong cua TQ.doc
9)     ITN-040514-CHINA-1-Trung Quoc va Tranh chap Lanh hai.doc
10)   ITN-041614-CHINA-1-Quan he Trung Quoc-Hoa Ky.doc (CẬP NHẬT)

VIỆT NAM
   
1)     ITN-040714-VN-QS-Viet Nam tang cuong phong thu.doc
2)     ITN-040814-VN-KT-Phat trien do thi Viet Nam.doc  (HỒ SƠ MỚI)
3)     ITN-040914-VN-KT-Du lich Viet Nam.doc 
4)     ITN-041214-VN-VH-Nguoi Viet khap nam chau.doc 
5)     ITN-041414-VN-KT-Dau tu song phuong.doc
6)     ITN-041514-VN-QS-Viet Nam tang cuong phong thu.doc 
7)     ITN-041514-VN-KT-Xuat nhap khau VN.doc
8)     ITN-041714-VN-KT-Casino tai Viet Nam.doc
9)     ITN-042014-VN-KT-San bay Quoc te Long Thanh.doc 
10)   ITN-042114-VN-CT-Chinh tri Viet Nam.doc  (CẬP NHẬT)

ASEAN 

1)     ITN-120213-ASEAN-Sieu bao Haiyan-Yolanda.doc (HỒ SƠ MỚI)
2)     ITN-031514-ASEAN-Viet Nam va tranh chap Bien Dong.doc 
3)     ITN-040414-ASEAN-Philippines khoi kien Trung Quoc.doc 
4)     ITN-040714-ASEAN-Song Mekong-Bien Ho-Dong bang SCL 2014.doc
5)     ITN-040914-ASEAN-Tinh hinh Thai Lan-Campuchia-Lao.doc
6)     ITN-041214-ASEAN-Chuyen bay MH 370.doc (HỒ SƠ MỚI)
7)     ITN-041314-ASEAN-Philippines va tranh chap Bien Dong.doc
8)     ITN-041314-ASEAN-Bien Dong va 5 quoc gia lien he.doc
9)     ITN-041814-ASEAN-Mien Dien-Aung San Suu Kyi.doc
10)   ITN-042114-ASEAN-Vai tro cua ASEAN.doc (CẬP NHẬT)

HOA KỲ & QUỐC TẾ
 
1)     ITN-013114-HK-Cong nghe Quoc phong Hoa Ky.doc 
2)     ITN-020414-QT-Tinh hinh cac nuoc AC-TBD.doc 
3)     ITN-021314-QT-Hiep dinh Doi tac xuyen TBD.doc 
4)     ITN-041014-QT-Quoc te va Bien Dong.doc 
5)     ITN-041014-QT-Vai tro cua Nhat Ban.doc
6)     ITN-042014-QT-Tinh hinh Bien Hoa Dong.doc
7)     ITN-042114-QT-Nga So va AC-TBD.doc 
8)     ITN-042114-QT-Quan he Nga-My.doc
9)     ITN-042314-QT-Tinh hinh Ukraine.doc  (CẬP NHẬT)
10)   ITN-042314-QT-Hoa Ky va AC-TBD.doc (CẬP NHẬT)

TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG

1)     NMT-012613-TQLL-Hai quan ASEAN.doc
2)     NMT-073013-TQLL-Hai quan Nga So.doc 
3)     NMT-102513-TQLL-Hai quan Han Quoc.doc
4)     NMT-102813-TQLL-Hai quan Viet Nam.doc
5)     NMT-111613-TQLL-Hai quan An Do.doc
6)     NMT-121013-TQLL-Hai quan Uc Dai Loi.doc  
7)     NMT-122013-TQLL-Hai quan Nhat Ban.doc
8)     NMT-010314-TQLL-Hai quan Hoa Ky.doc
9)     NMT-032114-TQLL-Hai quan Trung Quoc.doc (CẬP NHẬT)

HẢI QUÂN THẾ GIỚI

1)    NMT-021813-TQLL-Submarine.doc: Các loại tàu ngầm tấn công mới nhất thế giới 
2)    NMT-050613-TQLL-Tau tuan duyen.doc: Các loại tàu tuần duyên mới nhất trên thế giới
3)    NMT-092513-TQLL-Corvette.doc: Các KTH loại Corvette mới nhất trên thế giới
4)    NMT-030614-TQLL-Frigate.doc: Các KTH loại Frigate mới nhất trên thế giới   (CẬP NHẬT)Lưu ý: Trong phần “Tin Mới”, chúng tôi đưa lên mạng 10 tài liệu tham khảo mới nhất cho mổi phần “Trung Quốc”, “Việt Nam”, “ASEAN”, “Hoa Kỳ & Quốc Tế” và “Tương Quan Lực Lượng”. Các tài liệu tham khảo củ được lưu ở các phần liên hệ.